Buitenspelen

Zoals bekend is het uitgangspunt van onze school het geven van onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving. Naast de aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen binnen de schoolmuren, willen wij ook aandacht besteden aan het buitenspelen op het schoolplein. Het schoolplein kan een zeer waardevolle leeromgeving voor de kinderen zijn.

 

 

Lees meer

Zoals bekend is het uitgangspunt van onze school het geven van onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving. Dat de kinderen met plezier naar school gaan beschouwen we als een voorwaarde voor een optimale ontplooiing. De sociale emotionele ontwikkeling is daarmee de basis voor ons onderwijs. Onder het leren verstaan wij niet alleen de basisvakken rekenen en taal maar ook de creatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de wereld om ons heen (wereldoriëntatie). Bij de hele ontwikkeling staat de 'zorg' centraal. Zorg voor onze leerlingen maar ook voor elkaar.

Naast de aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen binnen de schoolmuren, willen wij ook aandacht besteden aan het buitenspelen op het schoolplein. Het schoolplein kan een zeer waardevolle leeromgeving voor de kinderen zijn; ze ontwikkelen een brede basis aan motorische vaardigheden, wat ten goede komt aan hun zelfvertrouwen; verschillende spelsituaties geeft kinderen de mogelijkheid om sociale vaardigheden te oefenen en zij kunnen weer met nieuwe energie naar de klas. Bovendien heeft bewegen in de pauze een positief effect op de concentratie in de klas.

Om deze voordelen optimaal te benutten is er kritisch gekeken naar ons schoolplein. Hiervoor is contact gezocht met Playgrounds. Playgrounds is een organisatie die gespecialiseerd is in het analyseren van buitenspeelgedrag en een gezonde ontwikkeling bij kinderen (www.playgrounds.nu). In samenwerking met Playgrounds hebben we geconstateerd dat het huidige plein te weinig uitdaging biedt, wat leidt tot doelloos gedrag met als gevolg dat er makkelijker conflicten kunnen ontstaan. Wanneer dit gebeurt is er na de pauze tijd nodig om deze conflicten op te lossen. Daarnaast willen we meer geborgenheid voor de jonge kinderen.

Deze resultaten zijn besproken in het schoolteam en de MR. Op basis van deze analyse is er in samenwerking met Playgrounds en Les Petits een plan gemaakt om het buitenspelen anders te organiseren en het schoolplein beter in te richten. Om het buitenspelen beter te organiseren gaan we volgend schooljaar in twee groepen buitenspelen. Hierbij maken we een verticale indeling zodat de speelruimte optimaal benut kan worden. De groepen 1/2, 3, 5, 7 en de groepen 1/2, 4, 6, 8 zullen op dezelfde tijd buitenspelen onder begeleiding van 4 pedagogisch medewerkers van Les Petits. Ook gaan we in overleg om de inrichting van het schoolplein aan te passen zodat er meer spelmogelijkheden ontstaan.

Door een aangepaste inrichting van het schoolplein en meer begeleiding zal het spelen van de kinderen een impuls krijgen. In het hele verandertraject krijgen wij en de medewerkers van Les Petits begeleiding van Playgrounds. Voor de inrichting hebben we de afgelopen jaren een bedrag gespaard en een stuurgroep gaat kijken welke mogelijkheden er zijn. Bv. het voetbalveld anders inrichten, een fietsparcours, een kleutergedeelte. Bij dit alles staan de kernwaarden van de school; onderzoeken en ontdekken, samenwerken en betrokkenheid centraal.