Vragen

Hieronder staan vragen die wellicht nog bij u opkomen na het lezen van deze site. Mocht u andere vragen hebben dan kunt u, afhankelijk van uw vraag terecht bij de leerkracht, de intern begeleider of de directie.

Mocht u tips hebben voor de FAQ. Deze kunt u mailen naar info@tijovaneeghen.nl

 

Inschrijven

Voordat kinderen worden ingeschreven is er altijd eerst een kennismakingsgesprek. in dit gesprek wordt meer verteld over de school en krijgt u een indruk ons onderwijs. Na het kennismakingsgesprek kunt u besluiten of u wilt inschrijven. Hiervoor stuurt u het inschrijvingsformulier naar school. Na ontvangst krijgt u een bevestiging van inschrijving van de administratie.

Jaarlijks start in mei de inschrijving van leerlingen met een geboortejaar twee jaar voorafgaand aan het huidige kalenderjaar. In mei 2016 is dus de inschrijving gestart van kinderen met geboortejaar 2014. 

Helaas is dat niet mogelijk. Gezien het aantal kinderen op de wachtlijst is het niet mogelijk met al deze ouders een gesprek te voeren. Mocht er een plaats beschikbaar komen dan krijgt u bericht en wordt er een afspraak gemaakt. Daarna kunt u besluiten of u over wil gaan tot een daadwerkelijke inschrijving.

Hier valt geen eenduidend antwoord op te geven omdat dit verschillend is per groep. Daarnaast kan dit verschillend zijn per jongen of meisje aangezien er in bij aanname rekening wordt gehouden met een evenredige verdeling van jongens en meisje. 

 

Extra vakantie of verlof

In principe is dit niet mogelijk. De regels voor het aanvragen van extra verlof zijn streng en aanvragen moeten voldoen aan de regels van de leerplicht. Deze staan op de website onder het kopje; ouders- verlof.

Het is niet mogelijk om een dag eerder met vakantie te gaan. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om extra vakantie aan te vragen (zie vraag hierboven). De regels hiervoor staan op de website bij het kopje; ouders- verlof.

 

Pauzes

Het toezicht tijdens de pauzes hangt af van de pauze. In de ochtend spelen de leerlingen van de groepen 3-8 in twee groepen buiten. (10.00-10.15 en 10.15 -10.30 uur) De leerkrachten van de betreffende groepen houden dan toezicht. De groepen 1-2 zijn na 10.30 uur buiten met hun eigen leerkrachten.

De middagpauze start afhankelijk van de groep waarin uw kind zit om 12.00 uur of om 12.30 uur. De leerlingen eten eerst een broodje in de klas onder toezicht van de leerkracht. Van 12.00 tot 12.30 en van 12.30 tot 13.00 uur wordt in twee groepen buiten gespeeld. Hierbij is toezicht van de pedagogische medewerkers van Les Petits

Studiedagen

Studiedagen zijn gericht op nascholing van het team. Deze dagen spreiden wij over het schooljaar en de dagen van de week. Zo hebben ouders die werken op verschillende dagen extra opvang nodig.

Vakantie en studiedagen zijn altijd voor de start van het schooljaar bekend en staan op de website van de school.

 

Communicatie met school

Alle leerkachten (groepen 3-8) staan 's morgens bij de start van de dag op het schoolplein. Hier kunt u kort een vraag stellen of mededeling doen. Mocht u uitgebreider willen praten dan kunt u een afspraak maken. Ook kunt u in contact komen met de leerkrachten door een bericht  te sturen via mijnschoolinfo.

Via mijnschoolinfo kunt u alle teamleden van de school een berichtje sturen.

School verstrekt geen telefoonnummers van de leerkrachten. De leerkrachten hebben alleen een prive nummer en het is niet de bedoeling dat leerkrachten op hun prive telefoon door ouders gebeld worden. De leerkrachten zijn via een berichtje op mijnschoolinfo of op werkdagen van 8-5 uur bereikbaar via de school telefoon.