Home

Voor ouders en/of verzorgers betekent het gebruik van Mijnschoolinfo dat alle schoolinformatie van hun kind of kinderen altijd inzichtelijk is en dat zij een actieve rol kunnen spelen in de planning van bepaalde schoolprocessen. Even een adres op zoeken van een klasgenoot van uw kind uit de groep? Even kijken hoe laat de schoolavond begint? Even kijken welke schoolactiviteiten zijn gepland in de week voor de zomervakantie? Even aangeven bij het oudergesprek waar u het als ouder /verzorger over wilt hebben. Het kan allemaal via Mijnschoolinfo.

Ouderbetrokkenheid

Door Mijnschoolinfo verloopt de communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers efficiënter. Het is gericht op actieve communicatie van beide kanten. Daarmee wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. Ouders vinden alle schoolinformatie van hun kind op één plek en scholen kunnen heel snel gericht communiceren.

Mogelijkheden mijnschoolinfo

  •         Agenda per groep in te stellen en export naar onder meer Outlook en Google.
  •         App's voor iPhone, iPad en Android toestellen
  •         Eigen login voor ouders/verzorgers
  •         Klassenoverzichten
  •         Verzenden nieuwsbrieven 
  •         Gegevens oppas invullen door ouders
  •         Ouders bepalen welke gegevens zichtbaar zijn voor andere ouders, zowel voor hun kind als voor henzelf
  •         Inplannen reguliere oudergesprekken door ouders zelf op door school aangegeven dagen en tijdstippen.
  •        Mogelijkheid voor gescheiden ouders voor een eigen koppeling
  •         Zelf bijhouden van gegevens door ouders/verzorgers

 

Mocht u vragen hebben over de werking of het inloggen dan kunt u contact opnemen met de helpdesk: 050-210 30 40

Login voor mijnschoolinfo http://login.mijnschoolinfo.nl/?d

Klik hier voor de handleiding voor activeren van het account Mijnschoolinfo en Mijnschoolinfo App. 

Klik hier voor de handleiding over de mogelijkheden en werking van mijnschoolinfo.