Coöperatief leren

In de lessen op de Tijo van Eeghenschool wordt gebruik gemaakt van activerende en coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen worden gebruikt om de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen te vergroten.

Door coöperatieve werkvormen en structuren te gebruiken leren de leerlingen hun gedrag zo aan te passen dat ze effectief kunnen samenwerken en communiceren. Leren ze wat wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid betekent en worden ze behendiger in het oplossen van problemen welke samenwerking vereisen. Daarnaast geeft het resultaat van coöperatief leren een grotere variatie in lessen, daardoor meer gemotiveerde leerlingen en een hogere zelfwaardering.

Hierbij een voorbeeld van een coöperatieve werkvorm: Een instructievideo van een coöperatieve werkvorm 'Vier-twee-solo'

Vier-twee-solo - YouTube: www.youtube.com/watch?v=31UaB7SvXNw