Engels

Dit schooljaar  2012-2013 zijn wij gestart met de Engelse methode “Take it easy”.
In de groepen  1 t/m 4 wordt op een speelse, ongedwongen manier Engels aangeboden  d.m.v. filmpjes, spelletjes, verhaaltjes en liedjes.
Vanaf groep 5 ontvangen de leerlingen naast de aangeboden filmpjes, verhalen en liedjes van  de “native teacher” ook een bijbehorend les- en werkboek.

Naast de informatie die u van uw kind ontvangt over de Engelse les kunt u een Youtube filmpje bekijken. www.youtube.com/watch?v=s-KawEbYKTk

Op dit moment zijn wij actief bezig  om onze schoolbibliotheek  te voorzien van Engelse boeken op verschillende niveaus.

Informatie uit de methode “Take it easy ”:
• Leerlingen krijgen een groter taalaanbod en de taalproductie is hoog.
Door herhaling van gesproken tekst, liedjes en spel worden de leerlingen spontaan betrokken in het zelf spreken van Engels. Met “Take it easy” wordt taal aangeboden in een zinvolle context wat ten goede komt aan de spontane taalverwerving.
• Alle opdrachten worden zowel visueel als auditief aangeboden. Dit geldt ook voor de oefeningen uit het werkboek.     
• De leerling-module bevat alle onderdelen van de les waarbij de teksten worden uitgesproken. Handig voor leerlingen die de les willen herhalen of die de les gemist hebben.