Op onze school wordt minimaal 3 maal in de week aandacht besteed aan godsdienstonderwijs. We gebruiken hiervoor de methode ‘Trefwoord’.

De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. De methode werkt met thema’s.

Verder wordt er voor het eten van de lunch een moment stilte genomen om de kinderen die daar behoefte aan hebben, de gelegenheid te geven om te kunnen bidden. In het gebed willen we de kinderen betrekken door met hen te bidden voor zaken die hen bezig houden, zoals dingen waar ze mee zitten of aandacht schenken aan zaken of personen die die aandacht op dat moment nodig hebben. Belangrijk daarbij is ook om dankbaar te zijn voor alles wat we hebben en zijn.

Daarnaast willen we ook aandacht besteden aan andere godsdiensten. Daarvoor zullen we verschillende gebedshuizen bezoeken. De verdeling over de leerjaren is als volgt: