Intern begeleider

De taken van de intern begeleider (IB’er)
 
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school.

Elke maandagochtend van 8.30 tot 11.00 uur bestaat er gelegenheid om langs te komen voor gesprek. Het is raadzaam om vooraf de afspraak te maken zodat ik gegevens van uw kind kan bekijken en eventueel informatie kan klaarleggen.