Kunst en Cultuur

Cultuur is een breed begrip. Bij ons op school hebben we gekozen voor een vierjarige cyclus waarbij aan verschillende disciplines aandacht wordt besteed. Elk jaar staat een ander thema centraal. Hieronder kunt U zien welke thema's in de volgende jaren aan bod komen.

We hebben op school een stuurgroep gevormd welke bestaat uit leerkrachten met affiniteit met cultuur en wordt aangevuld met enthousiaste ouders uit de ouderraad. Deze groep coördineert jaarlijks de activiteiten en zoekt achtergrondinformatie rond het thema. Dit kunnen activiteiten in de groep zijn maar ook een bezoek aan, of workshop van, een kunstenaar. De stuurgroep wordt voorgezeten door een cultuurcoördinator. Samen behouden zij het overzicht waarbij wordt gekeken of de activiteiten binnen de visie en begroting van school passen en of er eventueel subsidie aangevraagd kan worden.

Wij vinden dat cultuureducatie binnen onze school dient als een verrijking voor de kinderen op verschillende vlakken:

Iedere klas gaat dan ook minstens één keer per jaar naar een culturele instelling en wij nodigen regelmatig gasten in de klas uit. Als school werken we samen met het culturele netwerk Bloemendaal en we maken gebruik van klassenactiviteiten van H’art.

Onder het cultuurbeleid valt ook het kopje drama. In iedere klas worden er  dramalessen gegeven. Het komende schooljaar hebben wij een vakspecialist drama op school; Titia van der Lei. De vakleerkracht geeft in alle groepen door het jaar heen een aantal lessen. Daarnaast houdt de vakleerkracht de doorgaande lijn in de gaten en kan zij de leerkrachten van ideeën voorzien. De vakleerkracht heeft veel ervaring met het vak drama als medium. Dramalessen verbeteren de (technische) spelvaardigheid, beïnvloeden (op positieve wijze) de groepsdynamiek, lokken creatief denken en handelen uit en leren kinderen feedback te geven en ontvangen. Dit alles door samen te werken, te kijken en te luisteren. Bovenal zorgen dramalessen voornamelijk voor plezier en ontspanning!

De methode ‘Moet je doen’ kan dan worden gebruikt als bronnenboek. Tijdens projecten en thema’s kan drama ook geïntegreerd plaatsvinden.

Losse activiteiten;