Rots en Water

Ieder kind gaat naar de basisschool. Hij of zij leert daar veel en voelt zich in meer of mindere mate thuis in de groep. Een belangrijke taak van de school is het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden. Het leerlingvolgsysteem en de CITO-toetsen controleren vooral wat de kinderen kennen en kunnen. Natuurlijk zijn deze cognitieve vaardigheden heel belangrijk ter voorbereiding op de middelbare school, maar kinderen ontwikkelen zich ook op andere vlakken. En op die andere vlakken richt Rots en Water zich.

Het Rots en Waterprogramma is een weerbaarheidtraining voor jongens en meisjes met meerdere doelstellingen. De ontwikkeling van fysieke weerbaarheid is namelijk niet alleen doel op zich, maar vooral ook een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Teveel nadruk op het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden beperkt de mogelijkheid om de kracht en de energie van het eigen lichaam te leren kennen. Omdat een positieve inzet van energie nauw samenhangt met sociaalvaardigheid en mentale kracht, richt het Rots en Waterprogramma zich vooral op de lichamelijke en emotionele ontwikkeling. 

Rots en Water maakt gebruik van ervarend leren en lichamelijk georiënteerde oefeningen. Hierdoor wordt het lichaamsbewustzijn vergroot en kunnen kinderen tijdens het oefenen gecoached worden op inzicht en ervaring met hun reactiepatronen en een groter emotioneel- en zelfbewustzijn. Tijdens de training krijgen kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal en mentaal sterk te zijn en om vertrouwen te hebben in jezelf en in anderen. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen.

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn: 

Een Rots en Watertraining schept een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun gedrag en de principes van een goede houding. Kinderen leren wat sterk en bewust sociaal gedrag is. Ze leren op zichzelf te vertrouwen en hun energie op een positieve manier te gebruiken.  De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 

Alle leerkrachten hebben een Rots en Watertraining gehad en een aantal teamleden hebben de uitgebreide 3 daagse training gevolgd. Binnen de school is een werkgroep van 2 leerkrachten die zorgt voor de aansturing van het programma binnen de school. De Rots en Watertrainingen vinden door de school heen plaats in alle groepen.

 

Documentaire Rots en Water Ned. 2 2Doc 29 juli 2014

http://www.npo.nl/2doc/29-07-2014/VPWON_1192782