Speerpunten

Jaarlijks wordt er door de school een jaarplan gemaakt. Dit jaarplan is gebaseerd op het schoolplan dat elke 4 jaar wordt gemaakt. Het huidige schoolplan loopt van 2015-2019. In het schoolplan beschrijft de school het onderwijs en omschrijft hierbij actiepunten voor de komende jaren. Het jaarplan wordt aan het einde van elk schooljaar geëvalueerd. Hieruit komen actiepunten voor het volgende jaar. Waar nodig wordt het schoolplan bijgesteld.

Jaarlijks kiest de school een aantal speerpunten waar wij extra aandacht aan willen besteden. Hierbij betreft het bijvoorbeeld scholing van de leerkrachten, keuze van een nieuwe methode, enz. Voor de speerpunten worden binnen het team stuurgroepen geformeerd. Een leerkracht kan jaarlijks kiezen in welke stuurgroep hij/zij wil deelnemen. Een stuurgroep neemt het voortouw in een (nieuwe) ontwikkeling of zorgt er voor dat bestaande structuren geborgd blijven.

De speerpunten zijn: