Ontstaansgeschiedenis.

Tien jaar nadat de gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs een feit was geworden, werd in Aerdenhout de ‘Vereniging tot Instandhouding van Christelijke Scholen te Aerdenhout - Bentveld’ opgericht (27 mei 1930). De school opende haar deuren op de eerste september 1931 in de villa naast de huidige school.

Op 25 januari 1934 kon een nieuw schoolgebouw worden betrokken aan de Van Lennepweg 2. In de notulen van 11 maart 1936 staat te lezen dat ‘gebouw, inrichting, grond en alle bijkomende kosten‘ de som van f 86.722,15 bedroeg.
De naam van de school danken we aan de heer Tijo H. van Eeghen. Hij was destijds in onze gemeente een bekend voorvechter voor de gelijkberechtiging van het openbaar en bijzonder onderwijs. Zijn echtgenote gaf toestemming om de naam van haar inmiddels overleden echtgenoot op de gevel van het nieuwe gebouw te laten aanbrengen.

In 1985 werd de basisschool ingevoerd. Het gebouw werd aangepast aan de nieuwe situatie. Een speelleerlokaal voor kleuters was daarvan onder andere het gevolg. Na een aantal jaren werd het speelleerlokaal opgedeeld in twee klaslokalen in verband met de groei van het aantal leerlingen.
In 2002 is het schoolgebouw opnieuw aangepast aan de groei. Zo werd op de zolderverdieping een extra lokaal gecreëerd en werden er een peuterspeelzaal, een speellokaal en een leslokaal op de begane grond bij gebouwd. Laatstelijk is het gebouw in 2003 geheel gerenoveerd.

Tien jaar na de start van de basisschool besloot het bestuur aansluiting te zoeken bij de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Deze Vereniging heeft 19 scholen onder haar beheer. Het grote voordeel hiervan is dat er meer mogelijk is op financieel en personeel gebied. In 2006 is de naam van Vereninging veranderd in Stichting Salomo. (www.salomoscholen.nl)

De intimiteit, die zo karakteristiek is voor onze school, is door deze overstap gelukkig niet aangetast. Op dit moment staan ruim 200 kinderen ingeschreven, die we zo goed mogelijk en indien noodzakelijk individueel begeleiden