Aanmelding nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen

Wanneer u interesse heeft in onze school kunt u per mail (administatie@tijovaneeghen.nl) of telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze kennismaking lopen wij een rondje door de school en wordt er meer over school verteld. U heeft dan ook alle gelegenheid uw vragen te stellen. Hierdoor krijgt u een indruk van de werkwijze en visie van de school.

Voor nieuwe leerlingen geldt plaatsing op volgorde van inschrijving waarbij rekening wordt gehouden met een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes. Leerlingen die wonen in het 'voedingsgebied' van de school (straal van 1,5 km rond de school) hebben voorrang bij plaatsing. Hiervoor geldt het moment van woonadres op het moment dat de leerling 4 jaar wordt. Leerlingen die buiten het  'voedingsgebied' wonen worden toegelaten indien er plaatsen beschikbaar zijn. 

Met de scholen in Aerdenhout geldt de onderlinge afspraak dat leerlingen maar op één basisschool mogen worden ingeschreven. Dit geldt natuurlijk niet wanneer u kind op de wachtlijst staat bij een school.

Plaatsing broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten hebben voorrang bij plaatsing mits zij voor hun 1e verjaardag zijn ingeschreven.

Groepsplaatsing

De plaatsing van kinderen die instromen in de groep 1/2 wordt bepaald door de intern begeleider en de betrokken groepsleerkracht(en). Bij deze plaatsing wordt rekening gehouden met de verhouding jongens/meisjes in de betrokken groep, de groepsgrootte, broertjes of zusjes en specifieke kenmerken van de betrokken leerling.

‘Zij-instromers’

Kinderen die van een andere basisschool komen, kunnen worden geplaatst mits de groepsgrootte, de onderwijsbehoefte van de groep en de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling, dit toelaat. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de intern begeleider van de andere school, waar het betreffende kind vandaan komt. Waar nodig worden extra toetsen afgenomen om tot een wel afgewogen oordeel van wel of geen plaatsing te komen.
De toets resultaten en informatie van de school van herkomst worden besproken met de directie, de intern begeleider en de leerkracht van de groep waar het kind in wordt geplaatst.

Een overstap van een andere school binnen de gemeente is alleen mogelijk bij de start van een schooljaar. Plaatsing van kinderen bij een verhuziing hebben voorrang op een overstap van kinderen binnen de gemeente.