Naschoolse opvang

De school heeft contacten met twee organisaties voor naschoolse opvang. De bosrakkers hoort bij de organisatie Les Petits Hieronder vindt u kort informatie over deze NSO.

 De Bosrakkers

Les Petits organiseert zowel peuterspeelzaal als BSO tegenover de school aan de van Lennepweg. Op de peuterspeelzaal kunnen peuters van 27 maanden tot 4 jaar op 5 ochtenden per week naar hartenlust spelen onder begeleiding van 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De peuters maken d.m.v. voorschoolse activiteiten kennis met de eerste stappen richting basisschool. Voor deze doelgroep bestaat ook de opvangsoort (Verlengde) halve dagopvang, wat een combinatie is van kinderopvang en peuterspeelzaal. Omdat het hier om opvang onder schooltijden gaat en de kosten hiervoor onder de Wet Kinderopvang vallen, kunt u hier kinderopvangtoeslag  voor aanvragen. Deze opvangsoort  is ideaal voor part-time werkende ouders!

Buitenschoolse opvang Les Petits staat voor ontspanning na school, creatieve activiteiten en veel sport en spel. Kinderen kunnen zelf een keuze maken uit het aanbod, lekker knutselen, buiten een potje voetballen of zich even terugtrekken met een boek op de bank. In de vakanties bieden wij thema- gerelateerde activiteiten en workshops aan, soms in combinatie met andere BSO-groepen van Les Petits. Dit alles onder de één motto: er moet niets en er mag veel! 
BSO de Bosrakkers is een groep van 30 kinderen onder begeleiding van 3 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Geen tijdrovend vervoer, omdat de Bosrakkers  gehuisvest is aan de overkant van de school zelf. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Bureau Planning en Organisatie, tel. 023-5318240 of onze website bezoeken: http://www.lespetits.nl