De school informeert  u als ouders  graag  over  de prestaties en het welbevinden van uw kind.  Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het algemeen het meeste mee is gediend als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt.

Er is een protocol dat uitleg geeft over de wijze waarop de school  omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders.  Het  protocol besteedt onder andere  aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u zelf wordt verwacht  en op welke informatie u  als gescheiden ouder kunt rekenen.  Dan weet u als gescheiden ouder waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen.

Klik hier voor het protocol