Vragen, zorgen en klachten

Als nieuwe ouder heeft u vast vragen over de gang van zaken op school. In de schoolgids en het informatieboekje voor nieuwe onderbouwleerlingen worden al een heleboel vragen beantwoord. (U kunt deze downloaden van de website.) Daarnaast kunt u voor of na schooltijd een korte vraag stellen aan de leerkrachten. Heeft u meer vragen of kost het meer tijd om deze te beantwoorden dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek.

Heeft u vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw zoon/ dochter kunt u ook bij de leerkracht terecht. In de maanden oktober, februari en juni zijn de reguliere oudergesprekken voor alle leerlingen gepland. Heeft u tussendoor zorgen dan kunt u een gesprek met de leerkracht aanvragen.

Heeft u een klacht over schoolzaken dan vinden wij het belangrijk dat u deze eerst met de betrokken leerkracht bespreekt. Mocht u hier samen niet uitkomen of heeft u een vraag op een ander gebied dan kunt voor zaken op het gebied van leerlingenzorg terecht bij de Intern Begeleider; Tineke Ingwersen of voor schoolorganisatorische zaken bij de directeur; Angelique Roozendaal