Kunst en cultuur

Op de Tijo van Eeghenschool hebben we aandacht voor cultuuronderwijs. We hebben gekozen voor een vierjarige cyclus waarbij aan verschillende disciplines aandacht wordt besteed. Elk jaar staat een ander thema centraal. 

  • Dans en theater
  • Schrijfkunst
  • Schilder- en beeldende kunst
  • Beeld en geluid

Iedere klas gaat minstens één keer per jaar naar een culturele instelling en wij nodigen regelmatig gasten in de klas uit. Als school werken we samen met het culturele netwerk Bloemendaal en we maken gebruik van klassenactiviteiten van H’art.
In iedere klas worden er door het jaar heen dramalessen gegeven door de vakspecialist drama. 

We hebben op school een stuurgroep gevormd welke bestaat uit leerkrachten met affiniteit met cultuur en wordt aangevuld met enthousiaste ouders uit de ouderraad.