Jeroen van Hoek

Mijn naam is Jeroen van Hoek en ik ben werkzaam als bovenschools ICT’er op de Tijo van Eeghen. De Tijo is één van de scholen van Salomo die ik ondersteun op het gebied van ICT. In de praktijk komt het erop neer dat ik leerlingen en leerkrachten kan helpen met de inzet van de ICT middelen. Een bijdrage leveren aan de wijze waarop we inhoudelijk invulling willen geven aan ICT behoort ook tot mijn taak. We kijken naar de mogelijkheden van de educatieve software die we gebruiken, bedenken hoe we invulling kunnen geven aan ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden. Het zijn allemaal onderwerpen die deel uitmaken van de zogeheten 21e eeuwse vaardigheden. Om hieraan te kunnen werken investeren we in mobiele devices, worden de borden met beamers vervangen door touchscreens. Het leuke van mijn werk is dat ik in de praktijk kan zien aan leerlingen én leerkrachten dat de inzet van ICT een meerwaarde biedt en dat het werkt.