Marjon de Bruin

Mijn naam is Marjon de Bruin. Sinds mijn 40e werk ik in het onderwijs, inmiddels 16 jaar, waarvan 7  jaar als leerkracht van groep 3 op de Tijo van Eeghen. Ik ben getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen. Mijn leven buiten school bestaat uit sporten, reizen, motorrijden en nog veel meer,  teveel om op te noemen. Ik stroop graag de mouwen op om uitdagingen aan te gaan.

In de afgelopen jaren heb ik enorm veel ervaring op kunnen doen in het op gang brengen van het lees-, schrijf- en rekenproces bij jonge kinderen. In mijn ogen is er niets mooier dan leerlingen hierin begeleiden en vertrouwen in eigen kunnen te geven.

Samenwerken met ouders betekent veel voor mij, omdat ik ervan overtuigd ben dat je samen beter het welbevinden van het kind dient.

Kennisoverdracht staat hoog op mijn prioriteitenlijst. Dat houdt meer in dan alleen lezen, schrijven en rekenen. Ik heb een grote voorliefde voor geschiedenis en prikkel graag de nieuwsgierigheid van kinderen. We leren van en met elkaar. Ik zou u nog veel meer willen vertellen, dus als u benieuwd bent, kom langs en kijk hoe wij met ons fijne team vorm geven aan het onderwijs voor onze leerlingen.