Paulien Dubelaar

Mijn naam is Paulien Dubelaar. Sinds september 2018 ben ik schoolleider op de Tijo van Eeghenschool. Ik woon in Uithoorn en leef daar samen met mijn man Ruud en kinderen: Fien, Suus en Jippe.

Als schoolleider draait het voor mij om ontwikkeling: naast die van de leerlingen ook de ontwikkeling van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, mijzelf en van de school in zijn geheel. Elke dag een beetje beter! Aan deze ontwikkeling wil ik graag leidinggeven. 

Idealiter kenmerkt mijn leidinggeven zich door gedeeld leiderschap. Hier zal ik stap-voor-stap, samen met het team vorm aan geven. Ik probeer altijd te werken vanuit het “waarom”: waarom doen we wat we doen? 
Ik geef leiding door doelen helder te hebben en hier vasthoudend en met focus op te sturen. Ik geloof in ieders potentie, ontwikkelingskracht en de autonomie. Dat betekent dat iedereen zelf aan het stuur blijft, binnen de afgesproken kaders. Ik wil de nadruk leggen op werkplezier door o.a. stil te staan bij successen en deze te vieren. Ik geloof in de kracht van het team en dat we als team het verschil voor de kinderen, en voor elkaar kunnen maken. Dit brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor mij en ieder teamlid. 

Paulien Dubelaar
directeur