Onderwijs

Op deze pagina vindt u meer informatie over het onderwijs op de Tijo van Eeghenschool. In de kopjes hiernaast kunt u de onderwerpen aanklikken voor meer informatie.

Het uitgangspunt van onze school is het geven van onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving. Dat de kinderen met plezier naar school gaan, beschouwen wij als een voorwaarde voor een optimale ontplooiing. De sociale emotionele ontwikkeling is daarmee de basis voor ons onderwijs. Onder het leren verstaan wij niet alleen de basisvakken rekenen en taal maar ook de creatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van kennis van de wereld om ons heen (wereldoriĆ«ntatie). Bij de hele ontwikkeling staat de 'zorg' centraal. Zorg voor onze leerlingen maar ook voor elkaar.

Dit hebben wij samengevat tot het "Tijo Huis"