Activiteitencommissie

Naast het formele orgaan van de MR is er op de Tijo van Eeghenschool ook een activiteitencommissie (AC). De AC bestaat uit enthousiaste ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij de uitvoering van het beleid van de school. In overleg met teamleden worden activiteiten gepland en georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: Sint, Kerst, excursies, activiteiten bij het jaarthema, sportactiviteiten en het eindfeest.

De AC ondersteunt deze jaarlijks terugkerende of andere eenmalige activiteiten met de inkomsten van de ouderbijdrage.  

De AC leden vergaderen gemiddeld 5 maal per schooljaar. Mocht u vragen of opmerkingen voor de AC hebben dan kunt u deze kenbaar via het mailadres van de AC: klik hier