Kleuteronderwijs

Wij geloven dat onderwijs aan kleuters echt anders is dan onderwijs aan de hogere groepen. Kleuters leren in de eerste plaats door te ontdekken. In groep 3 worden kinderen pas echt 'leerling'. Daarom hebben we voor ons kleuteronderwijs ook een aparte aanvulling op onze visie, specifiek voor kleuteronderwijs op de Tijo.

Kleuters leren door middel van spel, en op de Tijo van Eeghenschool ondersteunen we dat. Daarbij vinden wij het belangrijk dat ze worden uitgedaagd op een niveau dat net buiten bereik is van wat een kleuter op eigen kracht kan (de zone van naaste ontwikkeling). Door te luisteren, te kijken, vragen te stellen en het spel te begeleiden brengen we de kleuters telkens weer een stapje verder in hun ontwikkeling.

We richten ons op de brede ontwikkeling, dus uitdrukkelijk ook op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling en creatieve ontwikkeling. We werken daarbij thematisch, om zoveel mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de kleuter. We creƫren daarbij een rijke en betekenisvolle leeromgeving.

Binnen en buiten gebruiken we uitdagen materiaal: materiaal waarmee de kleuters leren met al hun zintuigen, door te doen en te experimenteren. Ook maken wij volop gebruik van ons prachtige schoolplein om door middel van allerlei spel- en bewegingsvormen de kleuters spelend, bewegend en ontdekkend te laten leren.