Identiteit

De Tijo van Eeghen is een Christelijke basisschool. Wij vinden wij het belangrijk dat alle kinderen en ouders, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging, zich welkom, veilig en gerespecteerd voelen. We hebben respect voor en een open houding ten aanzien van diversiteit. Het team ondersteunt de kinderen bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. In de groepen maken we gebruik van de methode 'Trefwoord'. In deze methode staan o.a. Bijbelverhalen, maar ook spiegelverhalen waarin we leren hoe we met elkaar omgaan. Ieder kind wordt gestimuleerd een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. We willen ons richten op de overeenkomsten met andere levensovertuigingen en de kinderen leren met respect om te gaan met de verschillen.