Zorg op maat

Op onze school houden wij van elke leerling nauwkeurig de ontwikkelingen en de vorderingen bij op motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Dit doen we met gebruikmaking van een leerlingvolgsysteem. Vanaf het schooljaar 2023-2024 is dat Leerling in Beeld. (LiB). 

De cognitieve ontwikkeling meten we door te toetsen en de sociaal-emotionele ontwikkeling meten wij door middel van observaties. Zo toetsen wij de sociale competentie, het welbevinden en de sociale veiligheid op kind-, groeps- en schoolniveau. Door van iedere leerling toetsresultaten en observaties te verzamelen, kunnen we eventuele problemen en hiaten tijdig signaleren en daar oplossingen voor zoeken. 

In de schoolgids (te downloaden op onze website) wordt uitgebreid ingegaan op hoe wij onze zorg op maat hebben vormgegeven. Wij kijken steeds of dit aansluit op wat de prakijk van ons vraagt, en toetsen ons beleid bij TWijs, de stichting waaronder wij en 34 andere scholen in de omgeving vallen.