Wereldoriëntatie

Wij werken w.b. de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek thematisch. De groepen 4 t/m 8 werken tijdens een aantal weken aan een zelfde thema. De methode Argus Clou wordt als basis gebruikt. De leerkracht geeft informatie over het onderwerp en de kinderen gaan zelf op zoek naar antwoorden op vragen. Het resultaat zal te zien zijn in verschillende eindproducten (muurkrant, quiz, presentaties, enz). Tijdens deze lessen zal ook een koppeling worden gemaakt met beeldende vorming. Met deze manier van werken willen wij een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren en hun betrokkenheid vergroten.