Noordwijkse Methode

Wij werken volgens de Noordwijkse methode bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunst en techniek. Dit betekent dat wij driemaal per jaar in groep 1 t/m 8 aan een schoolbreed thema werken. Dit thema duurt elf weken. Alle leerkrachten op school specialiseren zich in één vak, bijvoorbeeld geschiedenis of kunst. Op de dinsdag- en donderdagmiddag krijgen de kinderen geen geschiedenis van hun eigen juf of meester, maar van de gespecialiseerde leerkracht tijdens een zogenaamd vakatelier. Gedurende het thema doorlopen alle kinderen vanaf groep 3 alle vakken die aangeboden worden. Op de vrijdagmiddagen werken de kinderen aan keuzeprojecten tijdens de keuze-ateliers, met verschillende leeftijden door elkaar heen. Zo kunnen ze zich verdiepen in vakken of projecten die hun directe belangstelling hebben.

Het doel van De Noordwijkse Methode is om elk kind te laten schitteren met zijn talenten, zodat hij of zij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om hem of haar heen.