Coöperatief leren

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van activerende en coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen vergroten de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen.

Door coöperatieve werkvormen en structuren te gebruiken leren de leerlingen hun gedrag zo aan te passen dat ze effectief kunnen samenwerken en communiceren. Ze leren wat wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid en wat aansprakelijkheid betekent en worden behendiger in het oplossen van problemen. Daarnaast zorgt coöperatief leren voor een grotere variatie in de lessen, wat resulteert in meer gemotiveerde leerlingen met een hogere zelfwaardering.