Koers

We hebben met ons team een aantal richtingwijzers voor ons dagelijks handelen geformuleerd waar we ons de komende jaren op richten en verder in ontwikkelen. Deze zijn:

  • We versterken het eigenaarschap van kinderen en het ontwikkelen van inzicht in hun eigen leerproces. 
  • Wij bieden een uitdagende leeromgeving.
  • We benaderen kinderen met een positieve ‘open blik’.
  • We bieden een stevige basiskennis.
  • We waarborgen de kwaliteit van ons vakmanschap .
  • We bouwen aan een onderzoekende houding.
  • We spelen in op kwaliteiten en interesses van kinderen.
  • We hebben aandacht voor het herkennen en omgaan met emoties.