Missie

Met de Tijo Trots en Talentvol naar de Toekomst!

De Tijo van Eeghenschool is een vriendelijke, warme school in een natuurrijke omgeving. Wij verzorgen basisonderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Het is onze missie om in een betekenisvolle omgeving kinderen uit te dagen hun talenten en mogelijkheden te ontdekken, te verkennen en te ontwikkelen. Daarmee willen we bereiken dat zij een bijdrage leveren aan het samen leven en leren, ieder vanuit zijn eigen persoonlijkheid. Wij benaderen ieder kind vanuit de positieve intentie dat ieder mens in wezen goed is zoals hij is en dat het daarnaast altijd de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen.

Dit alles doen we vanuit een veilige sociale basis waarbij we kinderen doelbewust leiden en ondersteunen om op cognitief, sociaal-emotioneel, sportief en creatief gebied te groeien. Het vakmanschap en de persoonlijke inbreng van elke leerkracht vinden wij daarbij essentieel.  Immers, de wijze waarop de leerkracht kennis overdraagt, vaardigheden ontwikkelt en het welbevinden van onze leerlingen bevordert bepaalt in grote mate de ontwikkeling van het kind.