De wortels van de school

In 1930 nam dominee A. Dondorp het initiatief om een aantal heren uit Nederlands Hervormde of gereformeerde kring bijeen te roepen: men wilde een Christelijke lagere school stichten in Aerdenhout. De ‘Aerdenhoutse broeders’ slaagden in hun plan en op 1 september 1931 opende het ‘Instituut Tijo van Eeghen’ de deuren. In eerste instantie was dit nog in villa ‘De Eikel’, de witte villa naast onze school. In januari 1934 konden we terecht in een nieuw schoolgebouw, neergezet in de tuin rondom de villa. De school dankt zijn naam aan Tijo Hendriks van Eeghen uit Aerdenhout. Hij verdiende in Amsterdam, net als zijn vader, grootvader, broers en ooms, de kost als koopman van producten uit Indië. Zijn avonden vulde hij met vrijwilligerswerk. Hij zat in vele besturen, waaronder het Nederlandsch Bijbelgenootschap, en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijo was een voorvechter van de gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs. Zijn echtgenote gaf toestemming om de naam van haar inmiddels overleden echtgenoot op de gevel van het nieuwe gebouw te laten aanbrengen.