Medezeggenschapsraad

Deze raad is het inspraakorgaan van de ouders en teamleden. De Medezeggenschapsraad assisteert onder andere bij benoeming/ontslag van personeelsleden. Voor veel regelingen geldt een instemmings- of adviesrecht voor de Medezeggenschapsraad. Belangrijke beleidstechnische zaken worden in goed overleg met de school besproken.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden, waarvan 2 personeelsleden en 2 ouderleden:

  • Maarten de Gruyter. Vader Floor (gr 6), Bobbie (gr 4) 
  • Martine Westerhuis-H√∂felt. Moeder Olivier (gr 8), Charlie (gr 5) en Benjamin (peuterspeelzaal) 
  • Marieke Piek (leerkracht groep 7)
  • Coily Lubbers (leerkracht groep 6)

De MR kunt u ook bereiken via de mail: klik hier