Medezeggenschapsraad


Deze raad is het inspraakorgaan van de ouders en teamleden. De Medezeggenschapsraad assisteert onder andere bij benoeming/ontslag van personeelsleden. Voor veel regelingen geldt een instemmings- of adviesrecht voor de Medezeggenschapsraad. Belangrijke beleidstechnische zaken worden in goed overleg met de school besproken.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden, waarvan 2 personeelsleden en 2 ouderleden:

  • Maarten de Gruyter. Vader Floor (gr 8) en Bobbie (gr 6) 
  • Martine Westerhuis-H√∂felt. Moeder Charlie (gr 7) en Benjamin (gr 3) 
  • Bart Smulders (leerkracht gr 7)
  • Marieke Piek (leerkracht gr 6, niet op foto)

De MR kunt u ook bereiken via de mail: klik hier