Kernwaarden

Autonomie
Ieder mens is goed zoals hij is. Vanuit deze fundamentele basishouding (‘ik ben oké en jij ook’), prikkelen we onze leerlingen om zelf keuzes te maken en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Daar spreken we hen op aan, ieder op het eigen niveau. Zo bevorderen we de autonomie, dat wil zeggen: de mogelijkheid van ieder mens om vorm te geven aan zijn eigen leven, in relatie tot de omgeving. 
Verbinding
Zelf stevig in je schoenen staan, maakt het makkelijker om met anderen in verbinding te staan. Daarom proberen we bij alles wat we doen een positief en reëel zelfbeeld bij elk kind te bevorderen. Daar hoort voor ons bij dat we hen uitdagen om samen te werken met de kinderen om hen heen, en zo van en met elkaar te leren. Op deze wijze kan elk kind zich op een gezonde manier met de mensen om zich heen verbinden, en zich in relatie tot de ander ontwikkelen.
Groei  
Om kinderen tot groei te brengen stimuleren wij verwondering, nieuwsgierigheid en durf. We brengen ze in contact met nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden, we maken ze benieuwd naar wat ze nog niet weten en kunnen, en dagen ze uit het nieuwe toe te passen op een wijze die ons en henzelf verrast. Zo creëren we een omgeving waarin groei vanzelfsprekend is.