Rots en Waterschool

Wij zijn een Rots en Waterschool! Het Rots en Waterprogramma is een weerbaarheidstraining. De ontwikkeling van fysieke weerbaarheid is niet het doel op zich, maar vooral een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek.  Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing

Alle leerkrachten werkzaam op de Tijo van Eeghenschool hebben een Rots en Watertraining gehad. Binnen de school is één leerkracht gespecialiseerd in Rots en Water. Deze leerkracht geeft aan alle groepen Rots en Waterlessen en zorgt voor de aansturing van het programma binnen de school.